Fair Play for foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for EIL. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og Fair Play i fotballmiljøet!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

  • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge 
  • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet 
  • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
  • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
  • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
  • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning 
  • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare "ditt barn" 
  • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press 
  • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner